KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

 

TARİH FAALİYET
25 EYLÜL 2017- 3 EKİM 2017 ÖĞRENCİLERE MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ DUYURUNUN İLGİLİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULLARI TARAFINDAN YAPIMASI

 

MUAFİYET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARININ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ TARAFINDAN ALINMASI

4 EKİM 2017 MUAFİYET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİ GÖSTEREN LİSTELERİN E-POSTA YOLUYLA YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMESİ

(ydyo@kastamonu.edu.tr)

5 EKİM 2017 TIP FAKÜLTESİNE VE İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAV SORULARININ VE OPTİK CEVAP FORMUNUN E-POSTA YOLUYLA İLETİLMESİ
6 EKİM 2017 SINAVIN UYGULANMASI

KASTAMONU MERKEZ İLÇEDE ÖĞRENİM GÖREN FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN:

 

YER: YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KUZEYKENT/KASTAMONU

 

SAAT: 15:30-17:00

 

MERKEZ İLÇE DIŞINDAKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN:

 

YER: ÖĞRENİM GÖRÜLEN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

SAAT: 15:30-17:00

 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN:

YER: FAKÜLTE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

 

SAAT: 15:30-17.00

 

9 EKİM 2017- 13 EKİM 2017 TIP FAKÜLTESİ VE MERKEZ İLÇE DIŞINDA KALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI TARAFINDAN YAPILAN MUAFİYET SINAVINA AİT EVRAKLARININ FİZİKİ EK OLARAK YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA GÖNDERİLMESİ
16 EKİM 2017 SINAV SONUÇLARININ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ANA SAYFASINDAN DUYURULMASI

 

MUAFİYET SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİNİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ